Preparacio de Comandes

Digueu-nos com vol que surti la seva mercaderia del magatzem: picking al detall, palets complets...

Mestre Serveis Logístics realitzem els condicionaments que ens demana cada client per a la mercaderia abans no surti de les nostres installacions:

Disposem d'infraestructura per manipular, transvasar i emmagatzemar mercaderia líquida.