Manipulació de Líquids

Gran varietat de Serveis per el reenvasament de prodcutes liquids. Per aquest motiu podem donar un valor afegit a les seves mercaderies alhora d'optimitzar els moviments dáquestes.

  • Reenvasos de IBC's a IBC's.
  • Reenvasats de IBC's a Bidons.
  • Reenvasats de Bidons a IBC's.
  • Reenvasats de Bidons a Bidons.
  • Reenvasats de IBC's a Cisternes.
  • Reenvasats de IBC o bidó a garrafes/gerres.

Disposem d'una càmera de calor per liquar productes que venen en estat semi-sólid.