Expedició de Material

Un cop feta la preparació de la comanda, el material passa a l'àrea d´expedicions per a ser distribuïda al destinatari final.

Mestre Serveis Logístics posa a la seva disposició una completa gamma de serveis per a garantir el transport i entrega amb totes les garanties, sigui quina sigui la naturalesa de la mercaderia.

Manipulem i traslladem al punt de destí que indica cada client, garantint la integritat del material.

Flota pròpia de camions: vehicles adaptats a cada tipus de càrrega (plataforma elevadora, transport de mercaderies líquides...) donen als nostres clients la seguretat, versatilitat i agilitat en el transport que necessiten.

Oferim un servei global, des de la recollida fins a l'entrega final.